PRIVACY STATEMENT HET GESPREKSBUREAU

Privacy statement

Het Gespreksbureau gevestigd aan Mient 98, 2564 KR Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Tyche van Bommel
Mient 98
2564 KR DEN HAAG
KvK 52986306

+31 647 8696 37
tyche@hetgespreksbureau.nl

1. Verwerking van persoonsgegevens

 1. De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is de uitvoering van de overeenkomst met Opdrachtgever zoals opgenomen in de Algemene voorwaarden.
 2. Alle persoonsgegevens die in het kader van de overeenkomst met de Opdrachtgever worden verkregen worden door Het Gespreksbureau strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacy wet- en regelgeving behandeld.
 3. Privacygegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Het Gespreksbureau en worden gebruikt om betrokkene op de hoogte te houden van trainingen en overige producten en diensten van Tyche van Bommel. Indien deelnemer aangeeft geen prijs te stellen op toezending van informatie anders dan voor de eigen training of dienst, dan wordt dit direct gerespecteerd en zullen de gegevens van de deelnemer hiervoor niet meer worden gebruikt.
 4. Inzage, correctie en verwijdering

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt hiervoor contact opnemen met Het Gespreksbureau op tyche@hetgespreksbureau.nl

2. Delen van persoonsgegevens met derden

 1. Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt tenzij:
  • Met uitdrukkelijk gegeven toestemming van betrokkene.
  • De wet hiertoe verplicht of de informatie verzocht wordt door het Openbaar Ministerie en/of de politie in het kader van de opsporing en vervolging van strafbare feiten.
 2. Opdrachtnemer kan derden inschakelen om persoonsgegevens te bewerken. Opdrachtnemer verplicht deze derden te handelen overeenkomstig de privacy voorwaarden van Opdrachtnemer, welke zijn vastgelegd in een document zoals bedoelt in artikel 14 van de Wet bescherming persoonsgegevens.
 3. Persoonsgegevens worden niet verkocht aan derden.

Geautomatiseerde besluitvorming

Het Gespreksbureau neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Het Gespreksbureau) tussen zit.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Het Gespreksbureau gebruikt

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op je computer, tablet of telefoon worden opgeslagen. Het Gespreksbureau gebruikt cookies. Hiermee zorgt Het Gespreksbureau ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken. Ook meten ze bezoek op de website. Met deze informatie krijgt Het Gespreksbureau inzicht in de voorkeuren van onze lezers en kan Het Gespreksbureau de content nog beter op hun behoeften afstemmen.

Het Gespreksbureau gebruikt Google Analytics cookies om rapportages te maken over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze kennis gebruikt Het Gespreksbureau om de website te verbeteren. De informatie die Google verzamelt wordt geanonimiseerd en niet gedeeld met derden. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij U al geïnformeerd over deze cookies en hebben we Uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt U afmelden voor cookies door Uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt U ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van Uw browser verwijderen. Indien U geen technische cookies ondersteunen wilt dan kan U mogelijk geen gebruikmaken van sommige functionaliteiten op de website.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Pagina’s en informatie die je deelt via sociale media

Pagina’s en informatie binnen onze website kunt U delen via Facebook, Twitter of andere sociale media. Zij gebruiken hiervoor cookies. De informatie die ze op deze manier verkrijgen, wordt opgeslagen op hun servers. Het Gespreksbureau heeft geen invloed op wat deze sociale media doen met informatie die ze via cookies verzamelen. Meer daarover vindt U in hun privacyverklaringen.

Doelen

Het Gespreksbureau verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doelen dan beschreven in dit privacybeleid, tenzij we hiervoor van tevoren je toestemming vragen en krijgen.

Vragen en feedback

Het Gespreksbureau controleert regelmatig of aan dit privacybeleid wordt voldaan. Als je vragen hebt over dit privacybeleid, kun je altijd contact met ons opnemen:

Het Gespreksbureau
Adres:
Mient 98, 2564 KR DEN HAAG
Telefoon: 06-47869637
E-mailadres: tyche@hetgespreksbureau.nl

Disclaimer:

Het Gespreksbureau besteedt aandacht aan de informatie op haar website. Ondanks dat kan Het Gespreksbureau niet instaan voor de juistheid, volledigheid en tijdigheid van die informatie. Aan de informatie op deze site kun je dan ook geen rechten ontlenen. Het Gespreksbureau sluit alle aansprakelijkheid uit voor schade, direct of indirect en van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in verband houdt met het gebruik van deze site of de daarop geplaatste informatie, dan wel met de onmogelijkheid om deze site of de daarop geplaatste informatie op enig moment te raadplegen.

Verwijzingen naar andere websites en hyperlinks zijn alleen opgenomen ter informatie van jou, de bezoeker van deze site. Het Gespreksbureau staat niet in voor de inhoud of betrouwbaarheid, in welk opzicht dan ook, van die websites en hyperlinks.

Het Gespreksbureau behoudt zich de rechten voor van de op deze site geplaatste informatie. Openbaarmaking langs andere weg of bewerking van die informatie is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Het Gespreksbureau. Daarvoor kun je mailen met info@hetgespreksbureau.nl. Wanneer je content van de website openbaar maakt, neem dan een bronvermelding op met een actieve link naar de website.